Parduotuvės taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios internetinės pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”) nustato Pardavėjo (DUPIS, MB įm.k. 305943239) ir Pirkėjo (fizinio ar juridinio asmens), perkančio prekes internetinėje parduotuvėje (toliau Internetinė parduotuvė) www.dupis.lt, tarpusavio teises ir pareigas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu susijusias sąlygas.
1.2. Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius, bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.
1.3. Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis prieš pradėdamas naudotis šios Internetinės parduotuvės paslaugomis ir kiekvieno užsakymo pateikimo metu patvirtinti, kad su jomis sutinka. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.4. Šios Taisyklės kartu su Pirkėjo patvirtintu užsakymu tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartimi, kuri yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformuoja prekių užsakymą, susipažinęs su Taisyklėmis jį patvirtina ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
1.5. Šia pirkimo - pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekę Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą kainą.
1.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjo užsakymui taikomos užsakymo pateikimo metu galiojusios Taisyklių nuostatos.
1.7. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jų papildymais ir pakeitimais, jis turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praras teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

2. PREKĖS
2.1.Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės yra naujos, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai nurodyta kitaip. Prekių kainos pateiktos Eurais . Pristatymo kaina yra suskaičiuojama užsakymo formavimo metu ir nurodyta atskira eilute.
2.2.Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, pilnos komplektacijos, tinkamai supakuotos bei paženklintos.
2.3.Pardavėjas rūpinasi, kad prekių specifikacijos, nuotraukos ir kita su jomis susijusi informacija Internetinėje parduotuvėje būtų pateikiama kaip galima tiksliau, tačiau negarantuoja, kad prekių spalva, forma ar kokybė atitiks Pirkėjo lūkesčius.
2.4.Pardavėjas turi teisę keisti informaciją bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
2.5.Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos (EXW), išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.
2.6.Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka ir nebėra galimybės užsakyti iš tiekėjų, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
2.7.Kai Pirkėjui reikalingos prekės su papildomais priedais, pakeistomis charakteristikomis ar pageidaujant papildomų paslaugų, kiekvienas atvejis yra aptariamas su Pardavėju atskirai.

3. PREKIŲ PIRKIMAS
3.1.Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje išsirinkęs norimas prekes, pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir tai patvirtinęs atitinkamame langelyje, patvirtina užsakymą.
3.2.Pirkėjas gali rinktis užsakytas prekes  gauti kurjeriu, paštomatu jeigu taip nurodoma atiskaitymo puslapyje. Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu.
3.3.Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą ir nesant jokių apribojimų užsakyme nurodytoms prekėms, jį patvirtina, išsiųsdamas elektroninį laišką Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
3.4.Pirkėjui gavus užsakymo patvirtinimą jo nurodytu el. pašto adresu, užsakymas nebegali būti atšauktas, nebent būtų aiškus susitarimas tarp Šalių, leidžiantis užsakymą atšaukti ar pakeisti.
3.5.Prekės bus siunčiamos tik po pilno užsakymo apmokėjimo. Nesulaukus apmokėjimo per 3 d.d. užsakymas anuliuojamas.
3.6.Paruošęs užsakymą Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui pranešimą, jei siunta bus gaunama 2-jose pakuotėse, arba kt.
3.7.Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiamas užsakymo patvirtinimas ir/ar išankstinė sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra išrašoma apmokėjimo dienos data ir išsiunčiama el. paštu arba kartu su įsigyta preke.  

3.8. Prekės gaminamos-ruošiamos bei išsiunčiamos per 1-5 d.d. priklausomai nuo aplinkybių, jei užsakymas neišsiunčiamas per 5 d.d. Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją ar sutinką laukti ilgiau, tik gavus sutikimą užsakymas pratęsiamas arba grąžinami pinigai atgal į Pirkėjo sąskaitą.

4. APMOKĖJIMAS. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS.
4.1.Pirkėjas turi galimybę už Prekes internetinės bankininkystės priemonėmis (Montonio).
4.2.Atlikdamas mokėjimus per bankus Pirkėjas naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, ir iš to atsirandančias galimas pasekmes.
4.3.Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Apie atliktą apmokėjimą informuokite elektroniniu paštu info@dupis.lt
4.4.Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) ir nuo to momento skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.
4.5.Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą internetinės bankininkystės priemonėmis, privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą per 3 dienas  nuo mygtuko „Apmokėti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.
4.7. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkdamas pristatymo į namus paslaugas, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Tiksli pristatymo kaina  -5.99 Eur  kurjeriu.  Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
4.8. Pasirinkus pristatymo į namus paslaugas Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“ nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
4.9. Pristatymas laikomas įvykdytu, kai pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai prekės perduodamos Pirkėjui.
4.10. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas turi apie tai informuoti Pardavėją.
4.11. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakęs priimti užsakytas prekes ar jų dalį, Pirkėjas privalo padengti su sutartimi susijusias realiai patirtas Pardavėjo išlaidas ir/ar pristatymo išlaidas.
4.12. Pirkėjas ar jo atstovas priimdamas prekes privalo patikrinti, ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimui, galinčiam turėti įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes ir/arba reikalauti Pardavėjo pakeisti prekes į kokybiškas.
4.13. Prekes pristatant į namus, pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar jo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
4.14. Pirkėjui ar jo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje ir papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
4.15. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, pasiūlo Pirkėjui analogišką prekę arba vėlesnį pristatymo terminą. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, Pardavėjas per 5 darbo dienas grąžina Pirkėjui pinigus.

4.16. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymo būdą paštomatu - Omniva, Lp express  įsipareigoja atsiimti užsakymą per paštomato OMNIVA arba Lp express duotus terminus. Pristatymo kaina  omniva -3,09 Eur, Lp express - 2,89 Eur.

4.17 Pristatymas paštomatu perkant už 29 Eur ir daugiau NEMOKAMAS

4.18. Prekės/dydžio keitimas NEMOKAMAS, būtina susisiekti el. paštu, arba FB paskyroje @dupis.lt


5. PREKIŲ KOKYBĖ, GRĄŽINIMAS IR GARANTIJOS
5.1.Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad parduodamos prekės atitinka sutarties sąlygas ir sutarties sudarymo metu nėra Pardavėjui žinomų paslėptų prekių trūkumų, dėl kurių prekės nebūtų galima naudoti pagal jos paskirtį ir tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją ketino naudoti.
5.2.Pardavėjas neatsako už trūkumus, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar laikymo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.
5.3.Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamose pakuotėse, o kiekis, kokybė, asortimentas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas. Per nurodytą terminą nustačius kokių nors neatitikimų ar trūkumų, Pirkėjas nedelsiant privalo apie tai pranešti Pardavėjui.
5.4.Fizinis asmuo, perkantis prekes su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) kokybiškas prekes gali keisti ar grąžinti per 14 dienų nuo prekės perdavimo jam dienos nenurodydamas priežasties. Toks fizinis asmuo Pirkėjas turi teisę per šį terminą atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, raštu tinkamai užpildydamas LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą:[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9] , arba prašome laisva forma nurodyti ir atsiųsti el.paštu (info@dupis.lt) arba kartu su prekėms (grąžinamomis) : vardą pavardę, sąskaitos numerį, į kurią bus grąžinama pinigų suma, sumokėta už grąžinamą prekę, užsakymo numerį, prekės pavadinimą .  Prekės privalo būti grąžintos Pardavėjui nedelsiant, nepakeistos formos ar kokybės ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos. Atsisakęs nuotoliniu būdu sudarytos sutarties,  Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas (pašto, kurjerio ar pan.). Sumokėti pinigai už grąžintą prekę Pirkėjui  grąžinami  ne vėliau nei per 14 d. po to, kai Pardavėjas gauna ir įvertina grąžinamą prekę. Pinigai grąžinami tokiu pat būdu, kaip Pirkėjas buvo mokėjęs, jei nesutarta kitaip. Grąžinimo paslaugos kaina priklauso nuo pasirinkto prekių grąžinimo būdo t.y. pirkėjas savo sąskaita siunčia pardavėjui norimas grąžinti prekes. Ši suma negrąžinama , išskyrus tuos atvejus jeigu prekė buvo nekokybiška. 
5.5.Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo prekės perdavimo jam dienos pakeisti nusipirktas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. 
5.6.Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, tai Pirkėjas turi teisę, prieš tai pranešdamas apie tai raštu, grąžinti prekes Pardavėjui ir atgauti už jas sumokėtą kainą. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš to Pardavėjo. Prekės privalo būti grąžintos Pardavėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą dienos. Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas (pašto, kurjerio ar pan.). Sumokėti pagal nutraukiamą sutartį pinigai grąžinami Pirkėjui per 14 d. po to, kai Pardavėjas gauna ir įvertina grąžinamą prekę. Pinigai grąžinami tokiu pat būdu, kaip Pirkėjas buvo mokėjęs, jei nesutarta kitaip.
5.7. Prekės keičiamos ar grąžinamos omniva paštomatu arba kurjeriu t.y. su Pirkėju aptartais būdais.
5.8. Vartojimo ginčai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sprendžiami geranoriškai kontaktuose nurodytais adresais ir ryšio priemonėmis. Nepavykus susitarti, prašymus ar skundus dėl Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. arba Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai www.vvtat.lt.

Prekių grąžinimo  Omniva paštomatu rekvizitai:

Klaipėdos Slengių Rimi paštomatai (LP express ir Omniva)

Dangaus g. 

+37060057463 - Dupis, MB

 6. ŽAIDIMŲ/KONKURSŲ SĄLYGOS

6.1. 2022 m. lapkričio 10.d. - gruodžio 15 d. apsipirkdami el.parduotuvėje už bet kokią pinigų sumą  www.dupis.lt dalyvaujate žaidime, kurio metu galite laimėti 2 dovanų kuponus po 50 Eur apsipirkti mūsų el.parduotuvėje www.dupis.lt. Vienas dovanų kuponas bus padovanotas Facebook paskyros dalyviui, kvietusiam dalyvauti draugus Dupis žaidime.

6.2. Laimėtojų užsakymo numeriai ( užsakymo numeris gaunamas el.paštu po užsakymo pateikimo) bus skelbiami socialiniuose tinkluose kaip nugalėtojai, o nugalėtojai, nurodytu el. paštu gaus dovanų kuponus su sveikinimo žinute.

6.4. Dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.

6.5. Dovanų kupono numerį reikia įvesti į laukelį ,,Nuolaidos kodas", kai yra suformuojamas užsakymas. Skirtumą, jei toks susidaro apmoka klientas. Jei užsakymo suma nesiekia 50 eur, pinigai nesumokami ir neperkeliami kitam užsakymui.

6.6. Dovanų kupono galiojimo terminas - 6 mėn.

6.7. Dovanų kuponus el. parduotuvėje apsipirkę laimėjo:
#2511 Jūratė
#2389 Silvija

Facebook paskyroje kuponą dovanojame Oleskeviciene Svetlana7. PRIVATUMO POLITIKA
7.1.Norėdamas naudotis internetine parduotuve Pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis. Juridinis asmuo turi nurodyti įmonės (juridinio asmens) pavadinimą, registracijos kodą ir/ar PVM mokėtojo kodą, telefono numerį, el. pašto adresą, prekių pristatymo adresą ir, jei reikia, gavėjo vardą ir pavardę. Pirkėjas fizinis asmuo turi pateikti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir prekių pristatymo adresą. Šią informaciją Pirkėjas gali pateikti kiekvieną kartą formuodamas užsakymą, arba vieną kartą užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje.
7.2.Pirkėjo fizinio asmens duomenų apsaugą reglamentuoja LR Asmens Duomenų Teisinės Apsaugos įstatymas ir kiti galiojantys teisės aktai.
7.3.Pirkėjas, patvirtindamas šias taisykles užsakymo formavimo metu, sutinka, jog pateikti duomenys bus naudojami TIK užsakymo išsiuntimui. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
7.4.Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuoti Pirkėją vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.
7.5.Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant internetinės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus išvardintus partnerius, arba kai to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
7.6.Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ar registruojantis ir reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui.Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs įstatymais nustatytas dokumentų saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
7.7.Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų prie internetinės parduotuvės. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis, iki informavimo apie situaciją momento, ir laiko, kad veiksmus internetinėje parduotuvėje atliko Pirkėjas.
7.8.Pirkėjas turi teisę bet kada nevaržomai keisti registracijos formoje esančius duomenis. Panaikinti Pirkėjo registracijos duomenis gali Pardavėjas, gavęs rašytinį Pirkėjo prašymą. Pasikeitus asmens duomenims, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik pats Pirkėjas.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1.Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už jų vykdomą veiklą, tinklapiuose pateikiamą informaciją, tų tinklapių neprižiūri ir nekontroliuoja.
8.2.Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
8.3.Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl veiksmų ar įvykių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, Pardavėjas turi nedelsdamas informuoti Pirkėją, o jo sutartinių įsipareigojimų vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas privalo suderinti naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.
8.4.Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pirkėju jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
8.5.Pirkėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pardavėju internetinės parduotuvės skyriuje.
8.6.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais ir visiems iš jos kylantiems klausimams taikoma LR teisė.
8.7.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.8.Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga "force majeure") ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.